Hållbarhet

2014 tog Fritid Österlen Holding över fritidsverksamheten med bl a Tobisviks Camping, Korsavads Idrottscentra samt utomhusbaden Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet. Här startade vår resa mot att bli bättre på att ta hand om våra fotsteg på miljön och de naturresurser vi besitter på vår jord idag. Tobisviks Camping är miljömärkta med Green Key och vi arbetar aktivt för att bidra med en bättre miljö och hållbarhet.

Vi startade ett samarbete med Österlen renhållning och med Returpack som följer upp och hjälper oss att bli bättre i vårt arbete där vi tillsammans med er som besökare och nyttjare på våra anläggningar hela tiden ska jobba för att bli bättre. Tillsammans kan vi påverka och hjälpa vår natur att hjälpa oss att leva i en friskare miljö.

  • På våra anläggningar ska vi arbeta för en miljöanpassad uppvärmning av det vatten vi använder.
  • Vi ska minska elförbrukning och köpa el från närliggande producenter.
  • Vi ska sopsortera på våra miljöstationer.
  • Vi ska integrera föreningslivet i vårt miljöarbete tillsammans med returpack.
  • Våra fastigheter ska erbjuda kompostering och sopsortering.
  • Vi ska utbilda personal och nyttja miljövänliga kem produkter.
  • Vi byter ut duschar, tvättställsblandare och toaletter till miljöklassade alternativ.
  • Arbetsbilar ska efterhand bytas ut mot miljövänliga alternativ.