Regler för dig som hyresgäst

Trivselregler

Utöver de regler och paragrafer som finns i hyreslagen och som står i hyresavtalet har vi följande trivselregler för dig som bor i våra lägenheter.

Grillning

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda kol eller gasolgrill på balkong eller uteplats med tak. El-grill går bra.

Bor man i radhus med tomt, går det bra med kol eller gasolgrill, men man ska beakta brandsäkerheten, och tänka på att oset kan vara störande för grannar.

Husdjur

Som boende i ett flerfamiljshus ska du som djurägare iaktta följande:

 • Husdjur måste hållas kopplade inom området.
 • Rasta inte ditt husdjur inom området.
 • Vårda och ta hand om ditt husdjur så att det inte är störande för dina grannar.
 • Ta inte med husdjuret till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen.

Rökning

Rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen. Rökning på den egna balkongen får endast förekomma om det inte är störande för grannar. OBS att slänga fimpar på marken är nedskräpning och ej tillåtet.

Skadedjur

Du som hyresgäst har ett ansvar att hålla skadedjur och ohyra borta. Det är därför exempelvis inte tillåtet att mata djur och fåglar från balkong eller på annat sätt inom bostadsområdet.

Du har även ansvar att värna om att din bostad hålls fri från ohyra och skadedjur. Får du ohyra som t.ex. mjölbaggar, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Sopsortering

Hyresgästen förbinder sig att källsortera enligt hyresvärdens anvisningar, samt att lämna skrymmande avfall på återvinningsstation. Felaktig hantering debiteras hyresgästen.

Störningar

Du förbinder dig att ha en måttlig ljudnivå. Generellt gäller att inget ska höras in till dina grannar, vilket ska beaktas särskilt mellan kl. 22.00–07.00, då det ska vara tyst.

Enligt hyreslagen är otillåtna störningar när ”grannar utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö”. Som kontraktsinnehavare har du ansvaret för alla familjemedlemmar och gäster.

Om du upplever störningar vänder du dig till vår jour på telefon 0414-401180. Där uppger du ditt namn, adress och förklarar för personalen vad/vem som stör dig. Vi har sekretess och ingen får veta vem som gjort anmälan.

Vid en störningsanmälan tar vi kontakt med vederbörande för erforderliga åtgärder. Fortsätter störningarna kan hyreskontraktet komma att sägas upp och hyresgästen tvingas flytta i förtid.

Eventuella utryckningskostnader från vår kontrakterade väktarjour debiteras den störande hyresgästen med 1000kr/utryckning.

Uteplats/täppa/balkong

Har bostaden uteplats, balkong eller täppa ska den skötas av dig som hyresgäst. Görs inte det på ett tillfredställande sätt kan det leda till uppsägning.

Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på balkongens insida. Tänk även på att det inte får rinna ner något vatten till grannen om du vattnar på balkongen.

Parabol är inte tillåtet att montera fast i balkong eller fasad.

För allas trevnad, grilla inte på balkongen.

Skaka inte mattor från fönster eller balkong. Det är inte trevligt för dem som bor under.

Vårda lägenheten

 • Håll spis och ugn ren så att smuts och fett inte bränner fast.
 • Frosta av frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller hårda föremål – då kan skador uppstå.
 • Kylskåp är självavfrostande, men se till att dräneringshålet i kylens bakstycke är rengjort.
 • Dra fram spisen någon gång per år och rengör utrymmet bakom spisen.
 • Rensa golvbrunnen i badrummet med jämna mellanrum för att undvika stopp i avloppet. Tänk också på att ha dörren till badrummet/toaletten lite öppen när badrummet inte används, för att få ventilationen att fungera på bästa sätt.
 • Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.
 • Sätt en sänggavel på sängen eller något annat skydd mot väggen för att undvika fettfläckar på tapeten. Den kostnad som uppstår för omtapetsering eller ommålning kan man som hyresgäst bli skyldig att betala.
 • Anmäl genast fel i lägenheten. Du är skyldig att anmäla fel och brister som uppstår i lägenheten.
 • Kontrollera till exempel regelbundet att elementen inte läcker.
 • Om ett fel uppstår med en större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 • Även droppande eller rinnande kranar och toalettstolar måste felanmälas.

 

Vårda gemensamma utrymmen

Trapphus och entréer

Ställ inte saker i trapphus, utanför dörren eller i vinds-/källargångar.

Cyklar och barnvagnar ska förvaras i lägenheten eller om det finns förråd avsett för detta i fastigheten. Barnvagnar, cyklar mm får inte förvaras i trapphus, detta enligt en dom i kammarrätten. Barnvagnar får inte hindra utrymning.

Detta gäller även andra lösa eller brännbara föremål enligt lagen om skydd mot olyckor eftersom de riskerar att försvåra eller förhindra en utrymning av byggnaden om det börjar brinna. Även om beslutet orsakar problem för hyresgäster måste skyddet för liv och hälsa komma i första hand.Tänk på att se till att porten går i lås, för att undvika att obehöriga kan ta sig in.

Cykelrum

Inom de områden där cykelrum finns ska cyklar förvaras där. Annars hänvisar vi till cykelställ. Detsamma gäller för mopeder, barnvagnar etc. observera att man inte får ställa saker i trapphusen.

Tvättstugan

Den gemensamma tvättstugan är till för hyresgästen och dess tvätt. Hyresgästen ska lämna tvättstugan städad efter sig och hålla sig till tvättiderna.

Sophantering

Sopnedkast och sopkärl för hushållssopor är endast avsedda för väl paketerade hushållssopor i väl försluten påse. Kasta inte lösa föremål såsom flaskor och pizzakartonger direkt i nedkasten/kärlen. Ställ inte sopor i trapphuset. Soprummen är ej till för grovsopor. Det som inte tas om hand i soprummen ansvarar hyresgästen själv att deponera på miljövänligt sätt.